Akademiska Kören i Göteborg

Manskörssång sedan 1919

Akademiska Kören i Göteborg är universitetets manskör sedan 1919.

Kören sjunger ny, modern musik och gamla klassiker från manskörsrepertoaren. Vi har konserter här hemma och utomlands, Falköping, Korsika, Tartu, Tours för att nämna några resmål.

Målet är att hålla oss alla glada och sångliga. Många av oss är eller har varit studenter vid Göteborgs universitet.

Kören dirigeras sedan hösten 2019 av Anders Ewaldz.

Anders möter...

I en serie korta intervjuer får du lära känna några av de som sjunger i kören eller på andra sätt är involverade. Du hittar även tidigare intervjuer på youtube.

Jerker om våren

Karl-Magnus

Pär

Hain

AKs jubileumsbok

"För 100 år sedan startade den första studentsången vid Göteborgs Högskola sin verksamhet – Akademiska Kören i Göteborg. Vid denna tid hade kören sina förebilder i Lunds Studentsångförening och Allmänna Sången i Uppsala. Lärare och andra akademiker har alltid sjungit med studenterna.

Akademiska Kören har sedan 1919 oavbrutet medverkat i och förgyllt högskolans och senare universitetets traditionella högtider som promotioner, installationer och invigningar."

Så skriver rektor Eva Wiberg i förordet till AKs jubileumsbok. Kontakta oss via epost så berättar vi hur du får tillgång till ditt eget exemplar.