Dirigenter

Anders Ewaldz

Tack till fotograf Anna Sigvardsson AB för bilden.

AK samarbetar med Anders sedan hösten 2019.

Anders Ewaldz är utbildad körpedagog vid universiteten i Göteborg och Uppsala, och fiolspelman med Siljanstrakten i Dalarna som favoritområde.  Förutom AK leder Anders den blandade kören Harmonica i Göteborg, sjunger i Svenska Kammarkören och är aktiv inom Svenska Folkdansringen.

Tidigare dirigenter

Matts Johansson

Matts Johansson är sångare, pianist, violinist och körledare. Var en av medlemmarna i Vokalkvartetten VOX - världens enda heltidsanställda vokalkvartett.

Körpedagog på Balettakademien och Performing Art School i Göteborg - utbildningar där studenterna har tillgång till sina kroppar via dansen, rösten via sången, dramatiken via teatern. Körämnet utvecklas i korsbefruktandet mellan dessa ämnen. Körledare för Espiro, Cantamore och Göteborgs Konsertkör. Sångpedagog och flitigt anlitad som inspiratör bl a för Höstlovskören - ett samarbete mellan Konserthuset i Göteborg och Körcentrum Väst.

Kan hoppa, sjunga och jonglera - samtidigt! 

AK samarbetade med Matts under våren 2019.

Gunno Palmquist

Gunno Palmquist är sedan 1975 lärare i körsång och ensembleledning vid Högskolan för scen och musik i Göteborg, sedan 2007 som professor. Under åren 1978-82 och 90-91 hade han motsvarande tjänst på Ingesunds musikhögskola, Arvika. Han har varit ledare för bl a Kammarkören Musica Vocalis, Göteborgs symfoniska kör, Varbergs kammarkör och Gösta Ohlins Vokalensemble. Vid sidan av sitt arbete vid Högskolan för scen och musik leder Gunno Palmquist Wermlandsensemblen. Han har varit ledare för den nutida instrumentalensemblen MODE-ensemblen. Gunno Palmquist har också anlitats som dirigent för den i Göteborgs konserthus stationerade nutida ensemblen Gageego.

AK samarbetade med Gunno  under våren 2019.

Mathias Harms

Mathias är utbildad kördirigent vid Ljungskile Folkhögskola samt vid Högskolan för scen och musik i Göteborg. Han dirigerade Akademiska Kören 2012-2018.

Förutom Akademiska Kören dirigerar Mathias också Göteborgs Akademiska Kammarkör och Chalmers Manskör samt emellanåt även en del orkestrar. Körsång är något Mathias intresserat sig för sedan unga år då han redan som sjuåring sjöng i Göteborgs Gosskör. Sedan 1998 sjunger han tenor i och är vicedirigent för Svenska Kammarkören.

Arne Murby

Arne Murby är utbildad pianist på musikhögskolan vid Göteborgs Universitet. Han arbetar som frilansmusiker, kapellmästare och arrangör.

Han har en bred repertoar i olika genrer och anpassar enkelt musiken efter publikens önskemål.

Arne är flitigt anlitad som ackompanjatör och har spelat med många av Sveriges mest etablerade artister.

Som kapellmästare leder han Lisebergsorkestern och han har varit musikaliskt ansvarig för flera stora musikaluppsättningar i Sverige.