Dirigenter

Anders Ewaldz

Tack till fotograf Anna Sigvardsson AB för bilden.

AK samarbetar med Anders sedan hösten 2019.

Anders Ewaldz är utbildad körpedagog vid universiteten i Göteborg och Uppsala, och fiolspelman med Siljanstrakten i Dalarna som favoritområde.  Förutom AK leder Anders den blandade kören Harmonica i Göteborg, sjunger i Svenska Kammarkören och är aktiv inom Svenska Folkdansringen.

Tidigare dirigenter

Matts Johansson

Matts Johansson är sångare, pianist, violinist och körledare. Var en av medlemmarna i Vokalkvartetten VOX - världens enda heltidsanställda vokalkvartett. AK samarbetade med Matts under våren 2019.

Gunno Palmquist

Gunno Palmquist är sedan 1975 lärare i körsång och ensembleledning vid Högskolan för scen och musik i Göteborg, sedan 2007 som professor. AK samarbetade med Gunno  under våren 2019.

Mathias Harms

Mathias är utbildad kördirigent vid Ljungskile Folkhögskola samt vid Högskolan för scen och musik i Göteborg. Han dirigerade Akademiska Kören 2012-2018.

Arne Murby

Arne Murby är utbildad pianist på musikhögskolan vid Göteborgs Universitet. Han arbetar som frilansmusiker, kapellmästare och arrangör. Arne dirigerade Akademiska Kören 2006-2012.