Akademiska Kören i Göteborg

Jubileumskonsert 26 oktober, kl 15.00

Den alltid lika vitala 100-åringen Akademiska Kören i Göteborg lever i skrivande stund i ett jubileumsår fyllt av sång, firande och promenader utmed minnets allé, samtidigt som AK tittar framåt med tillförsikt på kommande 100 år i ambitionen att utvecklas i samklang med samtiden tillika värna om den rika manskörstraditionen.

Vill Du ta del av detta firande så står dörren öppen till Särö Kyrka lördagen den 26 oktober kl 15.00. Då avser AK att framföra en jubileumskonsert och alla intäkter i form av frivillig entréavgift kommer att tillfalla ett behjärtansvärt och välgörande ändamål

Varmt välkomna!

AK 100 år 2019!

Akademiska Kören i Göteborg är universitetets manskör sedan 1919.

Kören sjunger ny, modern musik och gamla klassiker från manskörsrepertoaren. Vi har konserter här hemma och utomlands, Falköping, Korsika, Tartu, Tours för att nämna några resmål.

Målet är att hålla oss alla glada och sångliga. Alla är vi eller har varit studenter vid Göteborgs universitet.

Kören dirigeras under hösten 2019 av Anders Ewaldz.

AKs jubileumsbok

"För 100 år sedan startade den första studentsången vid Göteborgs Högskola sin verksamhet – Akademiska Kören i Göteborg. Vid denna tid hade kören sina förebilder i Lunds Studentsångförening och Allmänna Sången i Uppsala. Lärare och andra akademiker har alltid sjungit med studenterna.

Akademiska Kören har sedan 1919 oavbrutet medverkat i och förgyllt högskolans och senare universitetets traditionella högtider som promotioner, installationer och invigningar."

Så skriver rektor Eva Wiberg i förordet till AKs jubileumsbok. Kontakta oss via epost så berättar vi hur du får tillgång till ditt eget exemplar.

Följ oss på Facebook