Akademiska Kören i Göteborg

FacebookInstagramYouTube

Manskörssång sedan 1919

Akademiska Kören i Göteborg är universitetets manskör sedan 1919.

Kören sjunger ny, modern musik och gamla klassiker från manskörsrepertoaren. Vi har konserter här hemma och utomlands, Falköping, Korsika, Tartu, Tours för att nämna några resmål. Varje termin har vi en större vårkonsert kring Valborg och julkonsert i början av december. 

Målet är att hålla oss alla glada och sångliga. Många av oss är eller har varit studenter vid Göteborgs universitet. Men alla som är intresserade av sjunga i manskör är välkomna att sjunga med oss!

Kören dirigeras sedan hösten 2019 av Anders Ewaldz.