På gång

Nationaldagsfirande med Ukrainska Sällskapet

Ukrainska sällskapet har som tradition samlats för att fira Sveriges nationaldag, somliga med traditionella kläder, för att med flaggor vandra till Slottskogen för gemensam picnic. Syftet med AKs deltagande är att visa solidaritet med de ukrainska flyktingar som samlas i Ukrainska sällskapets regi, samt så långt möjligt visa våra svenska makthavare att det finns en opinion för stöd till Ukraina och en insikt att Ukrainas sak är vår.

Akademiska Kören framför fyra sånger på Milleniumplatsen vid Stora Teatern torsdagen den sjätte juni mellan klockan 14.00-15.00. 

Ett gemensamt firande av vår nationaldag i gemensamma färger!