På gång

Julkonserter 2021

Vi genomför två konserter den 11 december. Den första är kl 15.00 och den andra kl 17.30. Respektive konsert uppskattas ta ca en timme (utan paus).