Vårsång i krigstid

Framförd vid Akademiska Körens vårkonsert den 23 april 2022

Av körpoet Jörgen Kyle

Nu är det vår och våren det är finan tid, hej fidelidelej, som Fröding sjunger

med knopp och grönt , naturens under, och alla djurens unger

och det är tid för vårens sånger, som sträcker hals och virvlar upp och drillar

den sången tolkar allt vi vill och kan, och driver samman alla gubbar, käringar, ja alla gillar

när tonerna stiger i vårkvällens skimmer, de värmer och spränger och livar och stillar.

DÅ plötsligt slår bomberna ner, mitt i våren, bland gubbar och gummor, röken som stiger,

flyende massor, förbannad attacker, krigare kämpar och skadade lider.

Och ändå så måste vi ha denna våren. Vi gör vad vi kan. Även att sjunga om vänliga tider.

För vårsång skall värma och trösta, och stärka oss alla för tusende gången

Vi skall dra vårt strå till att hålla sataniske ryssen stången.

När smakar en vårsång som bäst? Hvergang. Alla gånger.

Vi samlas i aulan att söka den vårliga känslan av kraft, som alla andra gånger

för frihet och för fred, vad passar bäst. Just nu och just här.

Jo det gör vårens sånger.


Och vi som tar vår bästa ton, vi hälsar er, välkomna in i salens ljus

att dela med oss vårens brus, knastret ifrån markens grus och vinden väna sus.

Tänk att få vara den som klädd i frack får hälsa våren just med er. Och med en stärkt rosett

få sprida just den melodi som man har väntat på i typ ett år. Så sett

är allt som vanligt här. Välkomna till en manskörs vår konsett

För trots all blod och död som slår oss varje stund. Trots oligarkers gas och olje ångande

Trots krigets hot strax utanför vår gräns, trots flyktingar som kommer gångande

Och trots att mycket aldrig blir som förr igen, och världen blir betydigt vrångare

Så tro dock vi, i Herrans namn, att vårens sång kan göra alla lite strongare

om man står stark så sänder vi vår tonkraft ända dit med hopp om vårens bongare

vi vill så gärna att vår vårsång skall sprida glädje, blågul flagg på varje flaggas stångare

För friheten, och freden så är vi årets vårsångssångare


Men nu till er, vår käraste och närmaste publik, ni är ju lönen för vår möda

Ni är den spegel som tar varje ton och er applåd får oss att åter glöda

Lik vänlig grönskas rika dräkt är den publik som med sin fläkt, förmår att göra oss så spröda

Vi älskar er, och att ni kommit hit för vilken gång i ordningen, att AK:s magra kassa göda.


Ni trotsar världens oro, krigets fasa och nyheternas dystra vrål.

Trots att man kanske fruktar att dras in i Putins mörka hål

Trots det kanske drar åt fanders, seglar snett, och går åt pipan

bland ruinlandskapets hemskheter får vi aldrig sluta se hoppets lilla glipa

Nej aldrig det, så just idag. Sök skydd för att få liv, och lust, och göra världen lite mera rik

Ni samlas här med oss, för våren det är finan tid, och vi står här för er ,den ena gossen ej den andra lik.

Och sången klingar just för er, det klingar skönt, det klingar rent, i vårsångs-sångarnas portik

Det låter just för er, och räcker sedan upp i taket, upp i himlens mosaik

Nu står vi samman här. För frihet, och för fred, vi häver vårens stora skrik!


Tänk att få vara årets underbara vårsångs-sångare-publik


Tack och Välkomna